English
编委会

《地球环境学报》编辑委员会 

主编

 

 

 

 

 

 

安芷生

 

 

 

 

副主编

 

 

 

 

 

 

丁仲礼

刘征宇

唐孝炎

周卫健

 

执行主编

         
 

陈怡平

       
执行副主编          
  谭亮成        

国内编委

(按姓氏拼音为序)

 

 

 

 

 

安芷生

曹军骥

陈发虎

陈建民

陈 骏

 

陈 颙

陈怡平

陈宜瑜

程国栋

丁仲礼

 

方小敏

傅伯杰

符淙斌

高 星

 

葛全胜

顾兆林

胡敦欣

黄春长

黄少鹏

 

翦知湣

李小燕

李 力

林学钰

刘丛强

 

刘昌明

刘嘉麒

刘晓东

陆大道

刘 禹

 

卢演俦

欧阳自远

秦大河

戎嘉余

邵明安

 

史培军

舒德干

孙鸿烈

陶 澍

唐孝炎

 

王苏民

王 涛

王 颖

汪集旸

吴国雄

 

肖举乐

徐冠华

杨小平

姚檀栋

殷鸿福

 

袁道先

张 经

张培震

张小曳

 

张信宝

周力平

周卫健

朱日祥

 

海外编委

 

 

 

 

 

 

André Berger

Raymond S Bradley

Guy Brasseur

George S Burr

Deliang Chen

 

Hai Cheng

Allan R Chivas

Judith C Chow

Steven C Clemens

Steven M Colman

 

John Dodson

R Lawrence Edwards

Inez Fung

A J Timothy Jull

Kashiwaya Kenji

 

Juyong Kim

Kazuto Kodama

John E Kutzbach

Zhengyu Liu

 

Peter Molnar

Ashok Singhvi

Jef Vandenberghe

John G Watson

 

Stephen G Wells

 

 

 

 
 

 

主管单位:中国科学院

主办单位:中国科学院地球环境研究所

出版单位:《地球环境学报》编辑部

编辑单位:《地球环境学报》编辑部

联系地址:西安市雁塔区雁翔路97号

联系电话:029-62336252

联系邮箱:jee@ieecas.cn

国内统一刊号:61-1482/X

国际标准刊号:1674-9901